Wat is ict-Mindsets?

De digitale generatie kiest steeds minder vaak voor een opleiding of carrière in de ict. Dit heeft onder meer te maken met het imago. Als je jongeren vraagt naar de wereld van ict, koppelen ze deze toch nog vaak aan eenzaam werk, de hele dag achter een computer zitten en weinig uitdagingen. Daarnaast is ict zo vanzelfsprekend voor jongeren, dat het belang en de mogelijkheden van een opleiding in deze richting vaak niet wordt ingezien. En dat is jammer, want ict gaat bij bedrijven, organisaties of het dagelijks leven allang niet meer alleen over programmeren en software ontwikkelen. De wereld van ict gaat tegenwoordig ook over game-design, digitale veiligheid, twitteren en augmented reality. Zelfs het oplossen van milieu en maatschappelijke problemen leunt deels op de schouders van ict’ers.

Een continue toestroom van nieuwe studenten en werknemers is dan ook noodzakelijk voor de toekomst. Om voor alle bovenstaande disciplines nieuw talent te blijven leveren, is er vraag naar verschillende soorten ict’ers. Met alleen computers van binnen en buiten kennen, kom je er niet meer. De wereld zoekt nu ook ict’ers die zich veel meer richten op de gebruikers van ict en op de samenleving: werknemers die kansen zien en oplossingen aandragen op verschillende vlakken en binnen verschillende sectoren.

Ontstaan van het model

Ict-Mindsets is een doorvertaling van het BètaMentality-model naar de wereld van ict. Het BètaMentality-model is ontwikkeld door YoungWorks en Motivaction, in opdracht van Platform Bèta Techniek. HBO-i heeft YoungWorks gevraagd dit model door te vertalen naar de wereld van ict.

Als je met jongeren over de wereld van ict praat, komt duidelijk het verschil naar voren tussen jongeren met een intrinsieke motivatie (interesse in de technische werking van ict) en jongeren met een extrinsieke motivatie (interesse in de toepassingen en eindgebruiker van ict). Ook zien we een verschil in jongeren die het aantrekkelijk vinden om met ict het dagelijks leven te ondersteunen of te verbeteren en jongeren die met ict het dagelijks leven willen verrijken en voor wie de ‘fun’ belangrijk is. Deze verschillende dimensies bepalen de vier types die we onderscheiden in ict-Mindsets.

Voor wie?
Ict-Mindsets is bedoeld als een tool voor alle bij HBO-i aangesloten ict-opleidingen in Nederland. Ze kunnen dit model gebruiken bij het ontwikkelen van hun positionering en communicatiestrategie,

ICT-Mindsets types

Al zou het dagelijks leven zonder ict niet meer hetzelfde zijn, veel jongeren hebben toch nog een vrij negatief beeld van ict. Ze ervaren het als saai en eenzijdig. Ook het beeld van de ‘computernerd’ blijkt hardnekkig. Maar als je doorvraagt zijn er ook positieve geluiden. Zo beseffen veel jongeren wel dat het een belangrijke drager van onze maatschappij is en dat ict zeker ook creatief kan zijn. Daarnaast ziet een deel van de jongeren ook een baangarantie en een goed salaris als voordelen van werken in de ict.

De functionele ICT'ER

Wie ben ik?
De Functionele ict’er heeft bij de lessen informatica aan een half woord genoeg. Zowel computers als het internet hebben weinig geheimen voor deze jongere en maken actief deel uit van zijn dagelijks leven. Knutselen aan computers, in internettaal zijn eigen website schrijven of herprogrammeren van zijn favoriete online game. Het zijn dingen waar de Functionele ict’er zijn hand niet voor omdraait. Deze jongeren bepalen voor een groot deel het huidige imago van ict. Dit type hoeft niet zo nodig op te vallen en voelt zich het meeste thuis bij jongeren die dezelfde (computer) taal spreken.

Wat betekent ict voor mij?
De Functionele ict’er is wat nu vaak wordt gezien als de ‘typische ict’er’. Ict is van een hobby een serieuze optie voor de toekomst geworden bij deze jongere. De Functionele ict’er is intrinsiek gemotiveerd, hij formatteerde zijn eerste harde schijf waarschijnlijk al toen hij tien was. Deze jongeren zijn meer gericht op de functionele aspecten van ict. Het is juist de vanzelfsprekendheid die zo aanspreekt: het zorgen dat dingen werken zoals het hoort en het onderhouden van systemen.

De Creatieve ICT'ER

Wie ben ik?
Het leven van de Creatieve ict’er speelt zich deels online af, maar hij brengt zijn vrije tijd net zo lief offline met vrienden door. Of het nou gaat om eigen plannen maken of op een vernieuwende manier naar bestaande problemen kijken, de Creatieve ict’er doet het vol enthousiasme. Samen met vrienden de site van school hacken heeft geen functionele reden, het is gewoon leuk om te kijken hoe ver je in het systeem kunt inbreken.

Wat betekent ict voor mij?
Games, consoles, digitale mogelijkheden voor muziek maken, deze jongeren hebben ict overal om zich heen. Ze weten van de hoed en de rand, maar ze zijn liever bezig met het ontwerpen van een website dan met het programmeren. De Creatieve ict’er is, net als de Functionele ict’er, intrinsiek gemotiveerd. Toch ligt de interesse van deze jongeren vooral bij hoe je ict kunt gebruiken om vernieuwende dingen te maken en niet zozeer bij de praktische toepassingen. Een Creatieve ict’er is iemand die sensoren in zijn kamer hangt en deze laat communiceren met twitter op zijn mobiele telefoon. Zodra hij de kamer binnenkomt, wordt er via de sensoren een seintje gegeven naar zijn twitter waar zijn status verandert in ‘thuis in zijn kamer’. Hij bedenkt de meest gekke toepassingen en is op zoek naar uitdagingen en afwisseling.

De Sociale ict’er

Wie ben ik?
Door een brede interesse weet de Sociale ict’er vaak niet welke kant hij op wil. Hij is zoekende naar hoe hij iets kan bijdragen aan de maatschappij of aan de wereld. De Sociale ict’er wil graag iets nuttigs doen, iets waarbij hij creatieve oplossingen bedenkt voor een (maatschappelijk) probleem. Deze jongeren zijn niet actief bezig met ict. Liever zijn ze op pad met vrienden of bezig met hun offline hobby’s. Ze ondernemen veel verschillende activiteiten en zijn nog niet heel actief bezig met hun toekomst.

Wat betekent ict voor mij?
Een Sociale ict’er maakt wel gebruik van zijn computer, maar het blijft vaak bij chatten, mailen, roosters bekijken en hooguit een aankoop doen via het web. De Sociale ict’er ziet de wereld van ict als saai en eenzijdig. Deze jongeren moet je aanspreken op de meer zinvolle toepassingen van ict. Voor dit type staat de eindgebruiker centraal: hoe kun je met ict het leven van mensen verbeteren?

Wat vind ik belangrijk (voor mijn toekomst)?
De Sociale ict’er is van de jongeren vaak nog de meest zwevende wat betreft zijn toekomst: iets met mensen,

De carrière ICT'ER

Wie ben ik?
Status en zekerheid zijn belangrijke zaken voor een Carrière ict’er; zowel in het dagelijks leven als voor de toekomst. Deze jongere sport, spreekt af met vrienden en heeft zo zijn hobby’s. Hij speelt af en toe een computergame, maar verder heeft ict nog geen grote rol in zijn leven. Zijn laptop is functioneel voor zijn huiswerk en om mail te versturen.

Wat betekent ict voor mij?
De computer is bij de Carrière ict’er vooral voor praktisch of sociaal gebruik. Deze jongere heeft meer interesse in de mogelijkheden van ict om het leven van mensen te verrijken. Wat hem aanspreekt in de ict is het bedenken (of aansturen) van de meer spectaculaire toepassingen en de carrièrekansen. Hij wil trots zijn op iets waar hij aan heeft meegewerkt en heeft behoefte aan bewondering van anderen. De bedenkers van YouTube en Bill Gates zijn een voorbeeld voor een Carrière ict’er. Niet eens om het eigenlijke product dat zij bedacht hebben, maar om status die zij daarmee verworven hebben.

Wat vind ik belangrijk (voor mijn toekomst)?
Als er iets is waar de Carrière ict’er stellig over is,

Informatie en contact

Ict-Mindsets is gerealiseerd door YoungWorks in opdracht van Stichting HBO-I.

Wilt u meer informatie over ict-Mindsets en de toepassing hiervan? Of wilt u informatie over workshops of lezingen over ict-Mindsets?

Dan kunt u contact opnemen met Joris Schuurman (YoungWorks)
Mail: joris@youngworks.nl
Tel: 020-419 98 40